Διακρίσεις & Συνεργασίες

Βραβείο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας πάνω στην εργασία μου με θέμα «Ο ρόλος της Ιντερλευκίνης-8 (CXCL8) και των υποδοχέων της (CXCR2- CXCR1) στην παθογένεια της Στεφανιαίας Νόσου».

Υποτροφία Ιδρύματος Μανασάκη για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής μου διατριβής.

Επιμελήτρια στην Ε’ Καρδιολογική Κλινική METROPOLITAN GENERAL , Χολαργός.